Posa't en contacte amb nosaltres

Atendrem ràpidament la teva sol·licitud


Vostè accepta, mitjançant la marcació de la present casella, al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a la Política de Privacitat.

Vostè declara, mitjançant la marcació de la present casella, sota la seva pròpia responsabilitat, tenir complerts els catorze anys d'edat, responent de manera exclusiva i personal de la veracitat d'aquesta declaració i assumint, per tant, les possibles responsabilitats legals al respecte.

Vostè accepta, mitjançant la marcació de la present casella, per a la recepció de comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

O vine a conèixe'ns

Avenida mistral 39, entlo 1 - 08015 - Barcelona